Centrum ŠPP

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

zdrojové centrum pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

 

Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča, Email : cspp@ssjvile.edu.sk, tel.: 053 451 2334, fax: 053 451 4404

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením so špecializáciou na poradenstvo pre deti a žiakov s postihnutím sluchovým, mentálnym, telesným a deti a žiakov s autizmom.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje so zákonnými zástupcami detí so zdravotným znevýhodnením a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na ich výchove a vzdelávaní.

Tlačivá:

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o priatie do CŠPP

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o priatie do CŠPP - PDF

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o diagnostické vyšetrenie

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o diagnostické vyšetrenie - PDF

Školský záznam o dieťati / žiakovi

Žiadosť o odhlásenie z CŠPP Levoča

Žiadosť o prijatie do školyLegislatíva:

Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z.z. o základnej škole


Vyhláška MŠ SR 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách

Vyhláška MŠ SR 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Aktualizácia

03. októbra 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 16.10.2018)
Sofia Čonková (3.V)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 875515

ssjvile © 2013-10